www.GOL.mn Хамгийн Гол нь...

www.Gol.mn Хэрэглэгчдэд таашаагдсан мэдээ, мэдээлэл хүргэж, хэрэгцээнд нь тохирсон үйлчилгээг хүргэнэ.

Бэлэг эрхтэн тогтолцооны бүтэц, үйл ажиллагаа

Клиторидэктоми буюу хэлүүг тайрах

2012-04-16 00:34:00

Нийтэлсэн : Цогоо | Уншсан (314) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

Эмэгтэй хүний бэлэг эрхтэн, Онгон хальсны тухай

2012-04-16 00:31:13

Нийтэлсэн : Цогоо | Уншсан (16761) | Сэтгэгдэл ( 17 ) | Дэлгэрэнгүй

Эр бэлэг эрхтэн... Гадна бэлэг эрхтэн

2012-04-14 13:43:21

Эр бэлэг эрхтэний талаар цогц мэдээлэл хүргэж байна. Та бүхэн саналаа хуваалцаарай. 

Нийтэлсэн : Цогоо | Уншсан (1677) | Сэтгэгдэл ( 3 ) | Дэлгэрэнгүй

Бэлэг эрхтэн тогтолцооны үйл ажиллагаа

2012-04-14 13:31:53

Эрэгтэй эмэгтэй хүний бэлэг эрхтэн, түүний тогтолцооны талаар нэгдсэн мэдээлэл орж байна. тА бүхэн санал сэтгэгдлээ хуваалцаарай.

Нийтэлсэн : Цогоо | Уншсан (452) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй